Mercedes centrum
Hoffmann & Žižák

Ano, samozřejmě! Je na rozhodnutí klienta, kde si jednotlivá auta převezme, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na plnění smlouvy.