Mercedes centrum
Hoffmann & Žižák

V zásadě se uzavírá jedna řídící Rámcová smlouva, která stavuje parametry obchodu jako celku tzn. rozhodné období, počty odebraných vozů a samozřejmě i cenové podmínky.
Pro jednotlivá vozidla spadající pod tuto smlouvu se pak uzavírají jednotlivé kupní smlouvy, které již řeší konkrétní specifikaci vozu a jeho cenu, dodací lhůtu apod.