Mercedes centrum
Hoffmann & Žižák

Vždy se můžete obrátit na kohokoliv z prodejců nebo produktových expertů, kteří Vám rádi poradí a dodají nutné informace.
Fleetové obchody v rozmezí 2-9 vozů za rozhodné období může zprocesovat kterýkoliv prodejce, obchody s odběrem 10 a více vozidel mají značkou Mercedes-Benz předepsaný proces a je potřeba se obrátit na fleetového manažera v rámci naší společnosti Jakuba Gajdošíka nebo jeho zástupce na jednotlivých pobočkách: Praha-Východ (Brandýs n/Labem) Petr Koch a Liberec Lukáš Silný