Mercedes centrum
Hoffmann & Žižák

Za fleetového klienta je z pohledu značky Mercedes považován každý subjekt,
který během rozhodného období (zpravidla 12+1 měsíc) odebere 2 a více osobních vozidel Mercedes-Benz.